OOP Beginnershandleiding (PHP5)

 1. Inleiding
 2. Object geörienteerd denken
 3. Foute denkwijze
 4. Object georiënteerd programmeren
 5. Visibility
 6. Naamgeving
 7. Constructor __construct()
 8. Voorbeeld: HTML tabel
 9. Inheritance
 10. Voorbeeld: HTML tabel 2 (inheritance)
 11. Static methods en properties
 12. Abstract classes en Interfaces
 13. Magic methods
 14. Slotwoord en referenties
 15. Reacties op deze tutorial

Inleiding

Welkom bij deze tutorial over object georiënteerd programmeren in PHP. In deze handleiding zal ik aan de hand van voorbeelden proberen een zo duidelijk mogelijke uitleg te geven van de basis van dit onderwerp.

Wat is object geörienteerd programmeren?
Er zijn op internet vele omschrijvingen van de definitie object georiënteerd programmeren (OOP) te vinden, stuk voor stuk heel uitgebreid en de meesten redelijk vaag. Ik ben tijdens het schrijven van deze handleiding echter een zeer korte definitie tegengekomen waar ik mij zeer goed in kon vinden:

"Object Oriented Programming is programming which is oriented around objects, thus taking advantage of encapsulation, polymorphism, and inheritance to increase code reuse and decrease code maintenance."

Schrik niet van de waarschijnlijk onbekende termen die ik nu op je afvuur, na het lezen van deze handleiding begrijp je deze definitie hopelijk beter. Er zijn echter een aantal belangrijke aspecten aan deze definitie die je even op je moet laten inwerken voordat je met deze handleiding verder gaat. Vrij vertaald zijn dat:

"Object georiënteerd programmeren is een methode die zich richt op objecten (...)" en "(...) met als doel herbruikbaarheid van code te vergroten en benodigd onderhoud aan de code te verkleinen".

Ik zal hier niet verder ingaan op deze twee uitspraken, de betekenins wordt gedurende deze handleiding vanzelf duidelijk. Houd ze echter wel in gedachte, dit is immers hetgeen waar OOP om draait.

Voorkennis
Een gedegen kennis van programmeren in PHP waarbij de volgende begrippen je zeker niet onbekend in de oren moeten klinken:
 • Variabelen
 • Loops
 • Statements
 • Functies

Raadpleeg vooral deze PHP beginnershandleiding en SQL beginnershandleiding als je vermoedt dat je nog niet voldoende kennis bezit.

Deze handleiding
In deze handleiding heb ik zoveel mogelijk geprobeerd alles in het Nederlands te houden. De programmeertaal is echter volledig in het Engels, dus heb ik besloten om de stukken voorbeeld code in het Engels te schrijven. Daarnaast zul je ook regelmatig onvertaalde woorden tegenkomen in de teksten omdat de vertaling het verhaal er niet duidelijker op zou moaken. Maar we zijn allemaal redelijk ervaren programmeurs, ik verwacht dan ook dat je er geen hinder van zult ondervinden.

Wat heb ik nodig
 • Een webserver met PHP5

Changelog

Volgende