MySQL Indexes

  1. Inleiding
  2. Indexen in MySQL
  3. Hoe indexen werken
  4. Indexen op een juiste manier aanbrengen
  5. Slotwoord en referenties
  6. Reacties op deze tutorial

Inleiding

Het gebruik van indexen in een database is iets waar nog lang niet altijd bij stil gestaan wordt. Vaak wordt er onbewust al een index gebruikt, zoals de primary key, maar vooral bij grote databases is het verstandig om bij dit onderwerp stil te staan. Deze indexen kunnen namelijk, mits goed ingesteld, zorgen voor een grote snelheidswinst bij het uitvoeren van select queries.

In deze tutorial zal ik ingaan op het gebruik van indexes in een MySQL database. Aan de hand van voorbeelden zal ik proberen uit te leggen wat hier het nut van is en hoe je indexes op een goede manier kunt toepassen.

Benodigde voorkennis
  • Basiskennis SQL

Volgende